TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 196 - Tất cả: 3099539
 
Kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2011-2012 - Giáo dục Tân Kỳ Xứ Nghệ Nghệ An - Thiết kế website SEO TP Vinh
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN - CHUYÊN MÔN THCS

Kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2011-2012
Tin đăng ngày: 21/9/2011 - Xem: 12291

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS TÂN HỢP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  101 /KH-TTH

                             Tân Hợp, ngày 20  tháng 9  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị Cán bộ - Viên chức

Xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012

 

 - Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ: Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

- Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan;

- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của trường và công đoàn trường TH&THCS Tân Hợp;

Sau khi thống nhất với Công đoàn cơ sở, Trường TH&THCS Tân Hợp lập Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2011-2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Nhà trường trong năm học 2010-2011, những công việc và kết quả đã đạt được; những công việc, ý tưởng chưa làm được.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011-2012 và đề ra các biện pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua.

- Nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị; phát huy dân chủ, trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ phát triển của nhà trường trong năm học mới.

II. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011-2012:

- Hội nghị Cán bộ viên chức dự kiến tổ chức:

            + Thời gian:      07h30' ngày Thứ bảy - 01/10/2011;

            + Địa điểm: Tại trường TH&THCS Tân Hợp.

2. Đại biểu mời:

- Phòng GD&ĐT huyện:

Đại diện: Lãnh đạo Phòng, Thường vụ Công đoàn ngành, các bộ phận chuyên môn TH; THCS; TCCB; Thanh tra.

- Xã Tân Hợp: Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, HĐGD xã, Ban đại diện CMHS trường.

- Trường bạn: Mầm non Tân Hợp.

3. Nội dung:

- Ổn định tổ chức, giới thiệu chương trình, giới thiệu chủ trì ( do ban tổ chức)

- Chủ trì giới thiệu thư ký (2 người: 1 ghi tường trình, 1 ghi dự thảo nghị quyết).

-  Khai mạc Hội nghị, giới thiệu đại biểu.

- Thủ trưởng báo cáo ( hoặc báo cáo tóm tắt ) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và Nghị quyết của Hội nghị CBCC năm học trước đồng thời báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới.

- Thủ trưởng ( hoặc phó thủ trưởng) báo cáo công khai tài chính, việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, các loại quỹ của nhà trường.

- Ban thanh tra  báo cáo  hoạt động nhiệm kỳ 2009-2011 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2011-2013.

- Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng hợp các ý kiến của CB, GV, CNV để Thủ trưởng trả lời trước hội nghị.

- Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

- Hội nghị thảo luận về các báo cáo trên.

- Thủ trưởng tiếp thu ý kiến, giải trình những kiến nghị của CB, GV,CNV. Thông qua  hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung các loại quy chế.

- Phát biểu của đại biểu cấp trên.

- Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013.

- Công bố khen thưởng và phát động phong trào thi đua mới.

- Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết và Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết từng nội dung của Nghị quyết Hội nghị.

- Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn kí cam kết.

- Tổng kết, bế mạc hội nghị.

- Mời cơm thân mật

4. Phân công nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường chịu trách nhiệm toàn bộ việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011-2012 của trường, cụ thể:

+ Dự thảo báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ năm học 2011-2012, kế hoạch dạy học.          

+ Báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của Trường TH&THCS Tân Hợp và một số quy định về lề lối công tác của trường (theo quy định của cục khảo thí và kiểm định chất lượng).

+ Báo cáo dự thảo bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường TH&THCS Tân Hợp.

+ Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức của trường theo kế hoạch.

+ Tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Báo cáo Quyết toán tài chính: Kế toán trường chuẩn bị hồ sơ.

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2011 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2011-2013 Ban thanh tra. (Ban thanh tra nhân dân nhà trường)

+ Lo nội dung, các báo cáo, các điều kiện sau hội nghị: Tổ hành chính.

+ Lo lễ tân, tiếp khách, nước...: Tổ khoa học xã hội.

+ Lo trang trí, âm thanh: Tổ khoa học tự nhiên + Chi đoàn.

+ Thư ký ghi tường trình: Lê Thị Ánh Nguyệt; Ghi Nghị quyết: Ngô Thị Lan

Trang trí hội nghị:  Yêu câu phải có Lô - gô trường treo bên trái phông.

 Ma két Hội nghị: 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2011-2012

                                          Tân Hợp, ngày 01 tháng 10 năm 2011

+ Lo hậu cần: BCH công đoàn.

+ Lo kinh phí: Tổ tài vụ.

III. NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN SAU HỘI NGHỊ:

1. Thông tin báo cáo:

Báo cáo Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục huyện.

Nội dung báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị CBCC.

- Nghị quyết Hội nghị CBCC.

            - Các loại quy chế.

- Danh sách trích ngang Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013 và Quyết định chấp nhận Ban TTND do Ban chấp hành công đoàn cơ sở công nhận.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Chủ trì và Thư ký Hội nghị:  có trách nhiệm hoàn chỉnh văn bản Hội nghị, các Quy chế nhà trường.

2.2. Trách nhiệm của tổ: Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thống nhất tại Hội nghị, đồng thời báo cáo quá trình triển khai và những vướng mắc lên Hiệu trưởng và công đoàn để chỉ đạo và giải quyết.

2.3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo, kiểm tra các hội đồng, các tổ thực hiện kế hoạch mà Hội nghị đề ra, đồng thời uốn nắn và giải quyết kịp thời các phát sinh mới sau Hội nghị.

- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo theo Luật Thanh tra và Nghị định 99/2005/NĐ-CP, ngày 28/7/2005 của Chính phủ;

- Cùng Ban Chấp hành công đoàn cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBVC và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

2.4. Trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn:

- Cùng với Hiệu trưởng đôn đốc, kiểm tra và giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua ngắn ngày và sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra. Định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm, Trường và Công đoàn kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị biết.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Tân Kỳ

- HĐGD xã Tân Hợp

- Công đoàn cơ sở trường

- Các Tổ chuyên môn của trường

- Website trường.

- Lưu HT, VT.                                                                                                         Trần Thanh Liêm

                                                                                                 

 


Các tin Hoạt động chuyên môn khác:

Quy định về hồ sơ giáo viên (8/1/2014)
Danh sách học sinh giỏi huyện năm học 2011-2012 Trường TH&THCS Tân Hợp (31/5/2012)
Kết quả thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp huyện khối 6, 7, 8 năm học 2011-2012 (2/5/2012)
Kết quả thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2011-2012 bậc THCS huyện Tân Kỳ (26/3/2012)
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp tổ chức thành công Hội thi "Nét đẹp đội viên" (24/2/2012)
Kế hoạch tổ chức chấm vở sạch chữ đẹp cấp trường khối tiểu học (19/2/2012)
Kết quả thi giáo viên dạy giỏi huyện bậc tiểu học chu kỳ 2011-2013 (16/2/2012)
Kết quả thi lý thuyết chọn GV dạy giỏi cấp huyện (khối tiểu học) năm học 2011-2012 (3/1/2012)
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn THCS tháng 01 - 2012 (2/1/2012)
Kế hoạch tổ chức thi KTĐK (lần 2) cấp tiểu học năm học 2011 - 2012 (26/12/2011)
Địa chỉ: Xã Tân Hợp - Huyện Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0386.635.055 - Fax: 0386.635.055 - Hotline: 0989.995.115
Email: c2tanhop.tk@nghean.edu.vn - Website: www.tanhop.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net